Pro zařízení sociálních služeb

Pro zařízení sociálních služeb

Box - Tiskopisy

89 154 5

Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

89 157 0

Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

89 101 1

Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Prohlášení opatrovníka (souhlas s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Změna údajů zařízení sociálních služeb provádějícího výplatu důchodů svým klientům dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

89 104 0

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti

89 105 0

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

89 102 0

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. - klient omezený ve svéprávnosti

89 103 0

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Celkový počet položek: 9, z toho zobrazených: 9