Tiskopisy

Pro zaměstnavatele

Box - Tiskopisy

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Zjistit více

Záznam o úrazu

Zjistit více

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

Zjistit více

Pro pojištěnce

Box - Tiskopisy

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Zjistit více

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Zjistit více

Záznam o úrazu

Zjistit více

Pro OSVČ

Box - Tiskopisy

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Zjistit více

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Zjistit více

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019

Zjistit více

Pro poživatele důchodu

Box - Tiskopisy

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Zjistit více

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Zjistit více

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Zjistit více

Pro lékaře

Box - Tiskopisy

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Zjistit více

Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení

Zjistit více

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

Zjistit více

Pro zařízení sociálních služeb

Box - Tiskopisy

Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Zjistit více

Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Zjistit více

Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Zjistit více