Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Box - Tiskopis

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet fyzické osoby v České republice (dle § 64 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.). Je určen i k podání žádosti o provedení změny banky/čísla účtu pro výplatu důchodu majitele účtu. Tiskopis mohou využít i další osoby (viz oddíl C a D).

Údaje o čísle účtu majitele musí být ověřeny a potvrzeny bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem. Takto potvrzený a vlastnoručně podepsaný tiskopis lze podat výhradně písemně, nikoliv v elektronické podobě.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se