Přehled o výši pojistného pro červen až srpen 2020

Box - Tiskopis

Přehled o výši pojistného pro červen až srpen 2020

Tiskopis pro kalendářní měsíce červen až srpen 2020, na kterém mohli zaměstnavatelé uplatnit prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Prominutí pojistného nelze uplatnit zpětně.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se