Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Box - Služba

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Služba umožňuje podání žádosti o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění, tzv. informativního listu. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání), případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ, a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Právo na zpracování informativního listu máte jednou za kalendářní rok.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Již jsem požádal/a o sestavení informativního listu, ale ještě mi nebyl doručen?

Informativní list vyhotoví ČSSZ do 90 dnů ode dne doručení žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Stav vyřizování své žádosti můžete po přihlášení sledovat pod volbou Moje podání.

Nemám rodné číslo?

Jste-li cizinec, musíte požádat o přidělení rodného čísla Ministerstvo vnitra České republiky. Pokud máte na přechodnou dobu přiděleno evidenční číslo pojištěnce (EČP), pod kterým jste zaevidován/a u ČSSZ, můžete jej použít pro styk s ČSSZ místo rodného čísla.