Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Box - Služba

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služba zobrazí pro vybranou mzdovou účtárnu (variabilní symbol) a za zvolené období přehled všech zpracovaných podání o vzniku, potvrzení trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) jeho zaměstnanců, o změnách rozhodných údajů, případně o stornování DPN.

Službou jsou prezentovány údaje ve stejném rozsahu, jako je tomu v případě zasílání notifikací do datové schránky určené zaměstnavatelem.

Služba poskytuje informace o DPN, které vznikly po 1. 1. 2020, nejdéle 3 měsíce zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání (interval vyhledávání je max. 31 dnů).

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.