Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Box - Služba

Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služba poskytuje seznam zaměstnanců, u kterých ČSSZ eviduje za zvolenou mzdovou účtárnu a za zvolené období (max. 31 dnů) dočasnou pracovní neschopnost (DPN). U každého zaměstnance jsou zobrazeny údaje o DPN, včetně možnosti zobrazení detailních informací.

Služba poskytuje informace nejdéle 3 roky zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.