Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Box - Služba

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Služba umožňuje podání žádosti o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost.

Tato služba je určena pro fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci ČSSZ jako osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnavatelé.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.