Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Box - Služba

Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok

Služba zobrazí výpis minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek, tzv. inventuru pohledávek.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Inventura se nezobrazuje?

Inventura se nevytvoří těm OSVČ, které nepodaly přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok nebo nemají stanoven předpis záloh (v daném roce nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné).

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesouhlasu Vašich podkladů s údaji o platbách pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede Vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.