Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Box - Služba

Náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004

Služba zobrazí údaje o zaměstnavateli, vyměřovacích základech, započtených dnech pojištění a vyloučených dobách převzatých z evidenčních listů důchodového pojištění. Po spuštění služby se nabídne náhled na údaje od roku 2004, tj. od roku, od kterého zaměstnavatelé předkládají ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění, tzv. evidenční list, každoročně.

Zobrazené údaje jsou převzaty ze zaslaných evidenčních listů v takové podobě, v jaké byly vyplněny zaměstnavateli. Více k předkládání evidenčních listů naleznete v části Doplňující informace. Pro získání kompletního přehledu údajů o dobách důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ doporučujeme využít online službu Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nezobrazí se žádný evidenční list, popř. zdrojová datová věta evidenčního listu za určitý rok?

Pokud se nezobrazí evidenční list za předcházející kalendářní rok nebo stávající rok v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nemusí být tento evidenční list dosud v evidenci ČSSZ z důvodu jeho zpracování. Zda je chybějící evidenční list již v evidenci ČSSZ, můžete ověřit později.

Pokud jste byl/a zaměstnán/a u zaměstnavatele na území ČR a za toto období se nezobrazí žádný evidenční list, můžete se obrátit na svého tehdejšího zaměstnavatele, aby dodatečně splnil svoji povinnost a evidenční list vyhotovil. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, můžete se obrátit na příslušnou OSSZ, která u zaměstnavatele sama zabezpečí splnění jeho povinnosti nebo může vyhotovit rekonstrukci evidenčního listu (§ 6 odst. 4 písm. u) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) na základě předložených dokladů, např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky z daného období, kopie mzdových listů apod.

Pokud jste byl/a zaměstnán/a u zaměstnavatele mimo území ČR, nejsou tyto doby v evidenci ČSSZ.