Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Box - Služba

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Služba zobrazí výpis zaplacených plateb na nemocenské pojištění a měsíční základy z těchto plateb pro vybrané časové období, nejdříve od 1. 1. aktuální rok - 4 roky.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nesouhlasí údaje o platbách pojistného s evidencí OSSZ?

V případě nesrovnalostí v údajích o platbách pojistného na nemocenské pojištění se obraťte na příslušnou OSSZ. Kontakty získáte na webových stránkách ČSSZ.