Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Box - Služba

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále pro právnické osoby

Služba poskytuje informace o stavu pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, které ČSSZ eviduje vůči zaměstnavateli – právnické osobě. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení zahrnuje dluh na pojistném, penále a na pokutě.

Upozornění: Pokud jste zaměstnavatel, který využil možnosti odkladu platby pojistného za měsíce květen až červenec 2020 dle zákona č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, je zobrazen aktuální stav pohledávek na pojistném a penále, včetně penále, které bude sníženo po splnění zákonem stanovených podmínek. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce. K aktualizaci dat dochází přibližně v polovině běžného měsíce.

Služba neobsahuje pohledávky na exekučních nákladech.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Místo aktuálního stavu pohledávek k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce se zobrazil starší stav pohledávek?

Údaje jsou poskytovány k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce, anebo k datu aktuálního vyhodnocení konta plátce zaměstnavatele.

Pokud se ani přesto nezobrazí aktuální stav pohledávek, jsou nevyřešeny problémy na kontě plátce pojistného. Pro bližší informace o stavu pohledávek se, prosím, obraťte na místně příslušnou OSSZ.