Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Box - Služba

Informace o pojistných vztazích zaměstnance

Služba poskytuje informace o všech pojistných vztazích zaměstnance, které ČSSZ eviduje ve svém centrálním registru od 1. 7. 2005.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.

Nezobrazila se informace o pojištěné činnosti, ačkoliv máte uzavřenou pracovní smlouvu a do zaměstnání jste nastoupil/a?

Doporučujeme obrátit se na místně příslušnou OSSZ, která provádí nemocenské pojištění zaměstnanců zaměstnavatele, u kterého vykonáváte pojištěnou činnost. Místní příslušnost OSSZ se pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud není sídlo zaměstnavatele shodné s místem jeho mzdové účtárny, řídí se místní příslušnost místem mzdové účtárny. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.