Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Box - Služba

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Služba poskytuje údaje o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) zaměstnanců.

Služba poskytuje informace nejdéle 3 roky zpětně, a to v rozsahu, který se vztahuje k době trvání zaměstnání.

více informací o službě

Online služba

Spustit
Spuštění vyžaduje přihlášení

Co dělat, když...

Zpracování služby nebylo úspěšné?

Důvodem jsou zřejmě chybné vstupní údaje. Službu spusťte znovu s opravenými údaji.

Došlo k chybě systému?

Informujte správce systému.