Pro OSVČ

Pro OSVČ

Box - Tiskopisy

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

89 637 0

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

Odhláška z nemocenského pojištění

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

89 532 17

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ

89 331 6

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Plná moc zaměstnavatele nebo OSVČ k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ

Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

89 324 19

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019

89 325 14

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ

89 326 16

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

89 624 12

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ / Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné – vedlejší činnost OSVČ

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Celkový počet položek: 36, z toho zobrazených: 20