Tiskopisy

Pro zaměstnavatele

Box - Tiskopisy

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Zjistit více

Přehled o výši pojistného pro červen až srpen 2020

Zjistit více

Přehled o výši pojistného od roku 2016

Zjistit více

Pro pojištěnce

Box - Tiskopisy

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Zjistit více

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Zjistit více

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Zjistit více

Pro OSVČ

Box - Tiskopisy

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Zjistit více

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Zjistit více

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019

Zjistit více

Pro poživatele důchodu

Box - Tiskopisy

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Zjistit více

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Zjistit více

Žádost o úpravu důchodu podle zákona č. 262/2011 Sb.

Zjistit více

Pro lékaře

Box - Tiskopisy

Hlášení ošetřujícího lékaře

Zjistit více

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Zjistit více

Žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině

Zjistit více

Pro zařízení sociálních služeb

Box - Tiskopisy

Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Zjistit více

Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Zjistit více

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. - klient omezený ve svéprávnosti

Zjistit více