Úvod

Aktuálně řešíte

Tiskopisy

Box - Tiskopisy

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019

Přehled o výši pojistného pro červen až srpen 2020

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Služby pro zaměstnavatele

Box - Tiskopisy

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služby pro pojištěnce

Box - Tiskopisy

Informativní výpočet starobního důchodu

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění

Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok